ابزار وبمستر

 

تابلوی اطلائیه ها ی سایت انجمن  مهندسی خودرو ایران

 

 

 

لغو تحریم ها تاثیری در قیمت خودرو های داخلی نخواهد داشت

 قیمت خودرو ها بعد از توافق هسته ای کاهش نخواهد داشت

 ثبت نام در دوره ی جامع برق خودرو با مدرک رسمی

  پاسخ به سوالات خودرویی و عیب یابی آنلاین خودرو

 اگر می خواهید در سایت مهندسی خودرو ایران مدیر شوید کلیک کنید

 لینک دانلود مکانیک سیالات وایت اصلاح شد.

 ارتباط مستقیم با مدیر انجمن و درخواست نمونه سوال و کتاب

 دانلود رایگان حل المسائل ترمودینامیک سنجل

 دانلود رایگان حل المسائل دینامیک مریام (زبان فارسی)

آموزش دریافت 2000 جم در بازی کلش اف کلنز

ECU چیست و چگونه کار می کند

 

بحث کلی

واحد ECU دارای دو کارکرد عمده شامل کنترل زمان بندی یا تایمینگ و کنترل حجم تزریق سوخت می باشد سیستم کنترل زمانبندی تزریق یا تایمینگ  و زمان تزریق سوخت انژکتور به داخل سیلندر را تعیین میکند که توسط سیگنال اولیه جرقه تعیین می شود سیستم کنترل حجم تزریق مقدار سوختی را که باید به داخل سیلندرها تزریق شود تعیین می کند و بر اساس موارد زیر مشخص می گردد

1- سیگنال تزریق پایه که با سیگنال دور موتور و سیگنال حجم هوای مکش مشخص می شود

2- سیگنالهای تصحیح حجم تزریق

علاوه بر این مدار تقویت کننده برای عملکرد انژکتورها باید در نظر گرفته شود

کنترل زمان بندی تزریق

تزریق سوخت به هر سیلندر به ازای هر سیکل کارکرد موتور دو مرتبه اتفاق می افتد بدین ترتیب که به ازای هر دور میل لنگ یک تزریق انجام می گیرد تزریق به گونه ای زمان بندی می گردد که با جرقه هماهنگی داشته باشد در موتور چهار سیلندر برای هر دو مرتبه جرقه زدن یک تزریق انجام می گیرد و در موتور شش سیلندر برای هر سه سیگنال جرقه یک عمل تزریق انجام می شود

به علاوه سیگنال اولیه جرقه برای تعیین زمان بندی تزریق مورد استفاده قرار می گیرد واحد ECU سیگنال اولیه جرقه را مشخص نموده و سپس یک پالس خروجی ایجاد می کند در مورد موتور چهار سیلندر برای هر دو سیگنال جرقه یک سیگنال تزریق و در موتور شش سیلندر برای هر سه سیگنال جرقه یک سیگنال تزریق ایجاد می گردد

کنترل حجم تزریق  

واحد ECU  یک سیگنال از دور موتور را با استفاده از سیگنال اولیه جرقه از ترمینال اولیه کوئل جرقه تولید می کند بر اساس این سیگنال و سیگنالهای VC و VS از فلومتر جریان هوا یا همان سیگنال حجم هوای مکش       واحد ECU سیگنال تزریق پایه را تولید می کند سپس با استفاده از مدارهای مختلف برای تصحیح تزریق سیگنال تزریق پایه در واحد ECU بر اساس سیگنالهای وارده از هر سنسور اصلاح شده وحجم تزریق برای عملکرد انژکتورها تقویت می شود  

حجم تزریق پایه

 این حجم توسط حجم هوای مکش و دور موتور تعیین می شود در صورتی که دور موتور ثابت باشد حجم تزریق پایه با افزایش حجم هوای مکش افزایش می یابد به عبارت دیگر در صورتی که حجم هوای مکش ثابت باشد حجم تزریق پایه با کاهش دور موتور افزایش می یابد

ولتاژ یا سیگنال اعمال شده به طرف واحد ECU  شامل موارد زیر می باشد

از فلومتر هوا : حجم هوای مکش را مشخص می کند

از کویل جرقه : دور موتور را مشخص میکند 

نکته مهم :

هنگامی که ولتاژ ترمینال منفی کویل جرقه تا بیش از 150ولت افزایش یابد واحد ECU سیگنال اولیه جرقه را مشخص می کند وان را به سیگنال دور موتور تبدیل می کند این سیگنال دور موتور نه تنها واحد ECU  را از مقدار دور موتور مطلع می کند بلکه زمان بندی تزریق سوخت را مشخص می کند حداقل دوره زمانی تزریق به عنوان سیگنال تزریق پایه برای اطمینان از پایین نیامدن زمان فوق از حداقل زمان تنظیم شده در نظر گرفته می شود حداکثر دوره زمانی تزریق برای جلوگیری از تزریق سوخت کنترل نشده به هنگام بد کار کردن موتور باید در نظر گرفته شود 

تصحیحات تزریق

1- غنی سازی در حین استارت و بعد از استارت موتور

مکانیسم غنی سازی حجم تزریق را بر اساس دمای اب رادیاتور و برای بهبود استارت شدن موتور و پایداری عملکرد موتور در دوره زمانی معین بعد از استارت شدن موتور افزایش میدهد حجم تزریق بتدریج تا حجم تزریق پایه کاهش می یابد  

ولتاژ یا سیگنال به طرف ECU

از ترمینال سویچ جرقه : چرخش میل لنگ موتور را مشخص می کند

از سنسور درجه حرارت اب : درجه حرارت اب رادیاتور را مشخص می کند 

2- غنی سازی طی گرم شدن موتور

برا بهبود قابلیت رانندگی در حالت سرد بودن موتور که دمای اب رادیاتور پایین تر از 60 درجه می باشد حجم تزریق بر اساس سیگنال ورودی از سنسور دمای اب افزایش می یابد به علاوه برای کاهش مصرف سوخت در طی گرم شدن موتور و در صورتی ک نقاط کنتاکت دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز بسته باشند که دریچه گاز کاملا بسته باشد نسبت غنی سازی کاهش می یابد  

ولتاژ سیگنال به طرف ECU

از سنسور درجه حرارت اب : درجه حرارت اب رادیاتور مشخص می گردد

3- تصحیح درجه حرارت هوای مکش

مطابق موارد توضیح داده شده در قسمت سنسور دمای هوای مکش هنگام پایین رفتن دمای هوا هوا متراکم تر می شود هر چند تغییر در حجم هوا ایجاد نمیشود ولی هوا سنگین تر می باشد و در نتیجه نسبت سوخت و هوا افزایش می یابد و بلعکس به هنگام بالا رفتن دمای هوا هوا منبسط شده و در حجم یکسان هوا از نظر وزنی سبک تر بوده و در نتیجه نسبت سوخت وهوا کاهش می یابد

واحد ECU  این تغییرات در نسبت سوخت وهوا را توسط سیگنالهای وارده از سنسور درجه حرارت هوای مکش اصلاح می کند

با توجه به اینکه درجه حرارت 20 درجه به عنوان مقدار استاندارد در نظر گرفته شده است در صورتی که درجه حرارت هوای مکش پایین تر از این مقدار باشد حجم تزریق افزایش می یابد و در صورت افزایش درجه حرارت تا بیش از این مقدار حجم تزریق کاهش می یابد

4- غنی سازی و شتاب گیری طی گرم شدن موتور

برای بهبود قابلیت رانندگی و به هنگام سرد بودن موتور در طی گرم شدن موتور سیستم غنی سازی در حین شتاب گیری در نظر گرفته می شود هنگامی که نقطه کنتاکت IDL در دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز باز می شود غنی سازی انجام می گیرد شدت غنی سازی و دوره زمانی تزریق با توجه به درجه حرارت اب رادیاتور تغییر می کند هنگامی که درجه حرارت اب پایین می باشد افزایش غنی سازی و دوره زمانی بیشتر تزریق برای غنی سازی باید در نظر گرفته شود  

ولتاژ یا سیگنالها به طرف واحد ECU

از سنسور موقعیت دریچه گاز : باز شدن دریچه گاز تا زاویه کمتر از 1.5 درجه از موقعیت بسته را مشخص می کند

از سنسور درجه حرارت اب : درجه حرارت اب رادیاتور موتور را مشخص می کند

5 – غنی سازی دور قدرت

هنگامی که دریچه گاز از وضعیت بسته تا بیش از 50 تا 60 درجه باز می شود حجم تزریق افزایش می یابد نسبت غنی سازی تحت مقدار 1.13 یا 1.19 حجم تزریق پایه ثابت می ماند

سیگنال یا ولتاژ به طرف واحد ECU

ازسنسور موقعیت دریچه گاز PSW : در صورتی که دریچه گاز بیش از 50 تا 60 درجه از وضعیت بسته باز شود سیگنال اشکار می گردد 

6- قطع سوخت

هنگامی که سرعت موتور بالاتر از سطح تعیین شده قرار می گیرد ونقطه کنتاکت دور هرزگرد در سنسور موقعیت دریچه گاز بسته است که در طی ترمز کردن خودرو می باشد تزریق سوخت برای فراهم نمودن الودگی کمتر و مصرف سوخت اقتصادی تر خاتمه می یابد هر چند در صورتی که درجه حرارت اب رادیاتور پایین باشد دور موتور در هنگام قطع سوخت جهت جلوگیری از پدیده وسانات دور و یا قدرت موتور افزایش می یابد

ولتاژ یا سیگنال به طرف واحد ECU:

از کویل جرقه : دور موتور را مشخص میکند

از سنسور موقعیت دریچه گاز : میزان باز شدن دریچه گاز تا زاویه کمتر از 1.5 درجه از موقعیت بسته را مشخص می کند

از سنسور درجه حرارت اب: درجه حرارت اب رادیاتور را مشخص می کند

7- تصحیح ولتاژ

دوره زمانی واقعی تزریق و عدم تزریق

واحد ECU دوره زمانی تزریق سوخت را برای ایجاد مخلوط سوخت و هوای مورد نیاز موتور محاسبه نموده و به عنوان یک سیگنال تزریق به طرف انژکتورها می فرستد

دوره زمانی تصحیح ولتاژ

دوره زمانی تاخیر در عملکرد انژکتور بر اساس ولتاژ باتری تغییر می کند بدین ترتیب که در نگام بالا رقتن ولتاژ زمان فوق کوتاهتر و در صورت پایین بودن ولتاژ زمان ان بیشتر می گردد و در نتیجه تصحیح ان ضروری است دوره زمانی استاندارد تاخیر بر اساس ولتاژ 14 ولت می باشد و در صورت کاهش ولتاژ تا کمتر از 14 ولت سیگنال تزریق طولانی تر می شود  

ولتاژ یا سیگنال به طرف واحد ECU

از باطری: ولتاژ باتری را مشخص می کند 

8- غنی سازی در طی شتاب گیری

برای بهبود قابلیت رانندگی در طی شتاب گیری ناگهانی و به هنگام بسته بودن دریچه گاز سوخت فقط به ازای یک دوره زمانی از قبل تعیین شده یک بار تزریق می شود هر چند در صورت هم زمان شدن این زمان با زمان تزریق معمولی در هنگام باز بودن کنتاکت دور هرزگرد عمل غنی سازی انجام نمی گیرد

9- تصحیح باز خورد نسبت سوخت و هوا (در بعضی مدلها)

واحد ECU دوره زمانی تزریق را بر اساس سیگنالهای وارده از سنسور اکسیژن و برای حفظ نسبت سوخت وهوا در مانه نزدیک به نسبت سوخت و هوای تئوریکی اصلاح می کند که این عملیات به نام عملیات مدار بسته نامیده می شود و برای جلوگیری از گرم شدن زیاد کاتالیست و اطمینان از عملکرد خوب موتور عملیات بازخورد نسبت سوخت وهوا تحت شرایط زیر نباید انجام گیرد که این عملیات به نام عملیات مدا باز خوانده می شود

- طی استارت شدن موتور

- طی غنی سازی بعد از اتارت شدن موتور

- طی غنی سازی سیکل قدرت

- هنگام پایین بودن دما تا پایین تر از سطح قبل تعیین شده

هنگام قطع سوخت 

واحد ECU ولتاژ سیگنالهای فرستاده شده از سنسور اکسیژن را با ولتاژ از قبل تعیین شده مقایسه می کند در صورتی که ولتاژ یک سیگنال بیشتر از این ولتاژ باشد واحد کنترل تشخیص میدهد که نسبت سوخت وهوا غنی تر از نسبت سوخت و هوای تئوریکی می باشد و با شدت ثابت مقدار سوخت تزریق شده را کاهش میدهد در صورتی که ولتاژ سیگنال کمتر از مقدار مشخص شده باشد واحد ECU تشخیص میدهد که نسبت سوخت وهوا رقیق تر از نسبت سوخت و هوای تئوریکی می باشد و مقدار سوخت تزریق شده را افزایش میدهد

ثابت تصحیح تحت دامنه 0.8 تا 1.2 تغییر میکند و در طی عملیات مدار باز برابر 1 می باشد

 

برچسب ها: یونیت کنترل الکترونیکی خودرو , ECU چیست و چه وظایفی دارد , ECU چیست , ECU , آشنائی کامل با ECU , وظایف و نحوه ی کارکردواحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU , نحوه ی کارکردن واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU , کنترل حجم تزریق سوخت توسط ECU , ولتاژ یا سیگنال اعمال شده به واحد ECU , ولتاژ یا سیگنال اعمال شده به واحد ECU , قطعات و اجزای واحد الکترونیکی خودرو ECU , انجمن مهندسی خودرو ایران , مهندسی خودرو , Automotive Engineering , Society of Automotive Engineering

لینک ثابت این پست
 

اجزا و قسمت های سیستم سوخت پاش خودرو

 

در انواع سیستمهای تزریق سوخت تقریبأ اجزای مشابهی بکار رفته است که بطور مثال اجزای زیر در سیستم سوخت پاش ال جترونیک بکار رفته است.

 

سیستم سوخت پاش 

 

 

 

شکل 1. نمای داخلی موتور انژکتوری

 

 

 

1. حسگر جریان هوا از نوع دریچه ای 

این نوع حسگر که بر اثرحرکت  رانش هوا به درون موتور کار می کند و اطلاعات کاملی را در مورد مقدار هوا و بار موتور را به واحد کنترل الکترونیکی می فرستد.

2. حسگر دور موتور 

بیشتر سیستمهای سوخت پاشی که به طور مستقیم با سیستم   جرقه زنی تلفیق نشده اند از ترمینال منفی کویل سیگنال می گیرند این سیگنال نه تنها حاوی داده هایی در مورد دور موتور است بلکه درباره وضعیت موتور هم تا حدودی اطلاعات می دهد و اغلب از یک مقاومت هم که بصورت متوالی بسته میشود

برای جلوگیری از رسیدن امواج ولتاژ بالا به واحد کنترل الکترونیکی استفاده می شود.

3. حسگر وضعیت دریچه گاز 

این حسگر که از دو کلید تشکیل شده است فقط این اطلاع را می تواند فراهم کند که نشان دهد دریچه گاز در کدام یک ازوضعیت دور آرام یا وضعیت تخت گاز و یا در وضعیتی بین این دو حالت می باشد که با استفاده از پتانسیومتر اطلاعات بیشتری را می توان بدست آورد.

4. حسگر لاندا 

این حسگر مقدار اکسیژن موجود در دود را به واحد کنترل الکترونیکی اطلاع می دهد تا یقین حاصل شود که موتور با نسبت استوکیومتری و یا نزدیک به آن کار می کند.

5. کارانداز کنترلگر دور آرام یا دور آرام تند

از این کاراندا ز برای فراهم نمودن هوای اضافی در شرایطی که موتور سرد است و با دور آرام تند کار می کند استفاده می شود.

6.سوخت پاش 

سوخت پاشها انواع مختلفی دارند که می توان به سوخت پاش سوزنی و سوخت پاش صفحه ای اشاره کردکه این سوخت پاشها شیرهای برقی ساده ای هستند که سوخت را به صورت بسیار ریز به درون محفظه احتراق و یا مانیفولد هوا می پاشند.

7. مقاومت سوخت پاش 

از مقاومت سوخت پاش زمانی استفاده می شود که مقاومت پیچک سوخت پاش خیلی کم باشد و با این وجود اگر رأکتانس القایی در مدار پایین باشد سوخت پاش سریعتر عمل می کند .  

اکنون در بیشتر سیستمهای سوخت پاشی ،جریان حداکثر سوخت پاش در واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شود درست به همان صورتیکه در کویلهای کم مقاومت در سیستم جرقه زنی محدود می شود. 

8. پمپ سوخت

پمپ سوخت مقدار ثابتی سوخت را به پایه سوخت پاش می رساند . حجم پایه سوخت پاش،نوسانات فشار ناشی از کار سوخت پاش را جبرن می کند و این پمپ باید بتواند فشاری در حدود سه دهم مگاپاسکال تولید کند. 

9. تنظیم کننده فشار سوخت 

تنظیم کننده فشار سوخت ، فشار تفاضلی ثابتی را بین سوخت پاشها تامین می کند. تنظیم کننده فشار سوخت  وسیله ای مکانیکی است که به مانیفولد هوا اتصال دارد.  

10.سوخت پاش موتور سرد

در بعضی از سیستمهای قدیمی از این سوخت پاش به عنوان ساسات استفاده می شد.

11.کلید زمانی گرمایی 

کلید زمانی گرمایی در ارتباط با سوخت پاش موتور سرد کار می کند تا میزان غنی سازی سوخت را در هنگام سرد بودن موتور کنترل کند این کلید هم با گرمای موتور و هم با گرمای یک سیم پیچ گرمکن ، گرم می شودو در سیستمهای جدید به جای استفاده از این روش ، تعداد پالسهای سوخت پاشی و یا طول این پالسها را افزایش می دهند. 

12.رله مرکب  

رله مرکب در سیستمهای مختلف بصورتهای متفاوت بکار می رود اما اساسا از دو رله تشکیل شده است که یکی پمپ سوخت را کنترل می کند و دیگری به سایر بخشهای سیستم سوخت پاشی برق می رساند. این رله را غالبأ واحد کنترل الکترونیکی کنترل می کند و در غیر اینصورت فقط وقتی به کار می افتد

که پالسهای جرقه زنی را حس کند و این اقدامی در جهت ایمنی است. بدین ترتیب پمپ سوخت فقط هنگامی بکار می افتد که موتور استارت می خورد.

13.واحد کنترل الکترونیکی 

این سیستم به عنوان پردازشگر مرکزی فعالیت می کند که انواع اولیه آن به شیوه قیاسی کار می کردند ولی اکنون همه واحدهای کنترل الکترونیکی، از شیوه پردازش رقمی استفاده می کنند. 

 

کاربراتور اتومبیل

 

  

 

شکل 2. شماتیک یک کاربراتور

 

 کاربراتور ماشین           

شکل3. چند مدل کاربراتورHSR

 

 

 کتاب" سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی اتومبیل "

تالیف : تام دنتون   ترجمه : محمد رضا افضلی

برچسب ها: اجزای سیستم سوخت پاش , سیستم سوخت پاش , سیستم سوخت پاش ال جترونیک , سوخت پاش موتور سرد , حسگر جریان هوا از نوع دریچه ای , حسگر وضعیت دریچه گاز , حسگر لاندا , پمپ سوخت , تنظیم کننده فشار سوخت , Society of Automotive Engineering , Automotive Engineering , Sociedad de Ingeniería Automotriz , انجمن مهندسی خودرو ایران , مهندسی خودرو

لینک ثابت این پست
 

آشنائی کامل با باک بنزین یا همان مخزن سوخت

 

 

باک بنزین از فولاد آلیاژی که در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد ، ساخته می شود .  طراحی داخلی آن را به طریقی میسازند که بنزین تلاطم زیادی در موقع حرکت اتومبیل نداشته باشد . از نکات مهمی که در طراحی باک بنزین در نظر می گیرند گنجایش آن است که همیشه باک را ۱۰ تا ۱۵ درصد بزرگتر از بنزین مورد مصرف در نظز می گیرند،این فضای خالی برای مواردی است که حجم بنزین در اثر تلاطم و یا گرم شدن بنزین فشار کمتری روی سطح بنزین وارد آورد . البته باک ها دارای دو سوپاپ می باشد یک سوپاپ ورود هوا که بنزین بتواند از باک خارج شود و دوم سوپاپ خروج گاز که این سوپاپ فشاری کمتر از سوزن شناور کاربراتور دارد.

زمانیکه فشار داخل باک بالا رود سوپاپ باز شده ، گازهای بنزین از آن خارج می شود .حال اگر فضای خالی زیاد باشد گازها داخل باک مانده و بعدها در زمانهای که اتومبیل در سایه یا شب قرار دارد و یا سرد می شود تبدیل به بنزین می گردد. 

متاسفانه در کشور مابیشتر رانندگان باک را بیش از اندازه پر می کنند و این فضا که برای همین کار در نظر گرفته شده را از بین می برند و وقتی بنزین تیدیل به گاز می شود و فشار زیادی در باک به وجود می آورد سوپاپ باز شده و گازها خارج می شود در بعضی موارد دیده شده که حتی بنزین از سوپاپ و در بعضی از اتومبیل ها از در باک به خارج ریخته می شود پس به ظرفیت بنزین باک که از طرف کارخانهعی سازنده توصیه شده است باید توجه کامل داشت . البته باید در نظر گرفت که اگر این اتومبیل برای کشور های اروپای و یا امریکای طراحی شده برای استفاده در مناطق گرم ۵ لیتر کمتر از پیشنهاد کارخانه باک را از بنزین پر کنید.

نکته قابل اهمیت این است که در باک باید کاملا آب بندی باشد.

بعضی از کارخانه های اروپائی به طریقی عمل کرده اند که گاز های حاصله را از لوله های مارپیچ عبور داده و دوباره به صورت قطره قطره از طرف دیگر لوله (گاز در مسیر تبدیل به بنزین شده ) بنزین وارد باک می شود .

از نظر ایمنی باک را در محلی قرار می دهند که در اثر تصادف جای امنی قرار داشته باشد و از طرف دیگر در زمان حرکت چون باک باید در مجاورت هوا جهت خنک شدن قرار داشته باشد بیشتر در زیر اتومبیل کار سازی می شود . که البته برای اینگونه باک ها باید گاردی در نظر بگیرند که در اثر برخورد شیئی سوراخ نگردد.

 

سوالات خود در مورد خودرو و صنعت خودروسازی را از مهندسان و کارشناسان خودرو بپرسید.

ارتباط با مدیر انجمن خودرو ایران و پرسش سوالات خودرویی

لینک ثابت این پست
 

 اگر قطعات سیستم سوخت رسانی از نانو ذرات ساخته شوند

مصرف سوخت کاهش و عمر خودرو و قطعات افزایش پیدا می کند.

 

نویسنده : علی فرشیدفر

 

 

 

تصور کنید خودرویی بخرید که به مدت 10 سال نیاز به تعویض روغن موتور نداشته باشد و موتور این خودرو فاقد گیج روغن برای چک کردن میزان روغن باشد. همچنین اگر بتوان با استفاده از روغن مناسب، اصطکاک را در خودروها کاهش داد، مصرف سوخت نیز کاهش خواهد یافت.
روانسازهای نانو با نام تجاری نانولوب، اولین روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مصنوعی برپایه نانوذرات غیرآلی کروی شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. همانند دیگر روانسازها، نقش آنها کاهش سایش و اصطکاک بین قطعات متحرک (قطعات موتور، گیربکس، اکسل و ...) افزایش عملکرد و کارایی بالاتر است. در نتیجه از مصرف انرژی و ایجاد آلودگی پیشگیری کرده و مصرف سوخت نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد.
جست‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجو برای یافتن یک روانساز کامل که نیازی به تعویض ندارد، خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیرینه است. در قرن گذشته، افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مصنوعی باعث افزایش کارایی روانسازهای معمولی نظیر روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اغلب این افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سمی و از نظر زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی خطرناکند. مزیت «نانولوب» نسبت به روانسازهای جامد موجود، در توصیف آن «نانوذرات غیرآلی کروی» مستتر است.
از جمله نانوذرات قابل استفاده در روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به نانو «فولرین» اشاره کرد که از نام کاشف امریکایی آن
F.Buckminster Fuller اقتباس شده است و گاهی هم با نام «باکی بال» معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. فولرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در واقع سومین آلوتروپ اصلی کربن (به غیر از الماس و گرافیت) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند که از مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ کروی چنداتمی با فرمول کلی Cn که معمولاً بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از 60 می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد تشکیل یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوع فولرین شکل C60 آن است که از 20 شش‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی و 12 پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجهی تشکیل شده است و شکلی شبیه به توپ فوتبال دارد.


دانشمندان فیزیکی اصطکاکی که در زمینه فرایند اصطکاک و سایش مواد تحقیق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند از این مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منحصربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل شکل توپ مانند آنها استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گریس حاوی این توپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد در واقع اصطکاک لغزشی غیرممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در واقع اصطکاک لغزشی جای خود را به اصطکاک غلتشی خواهد داد. این بدان معناست که از ضریب اصطکاک به میزان 1000 برابر کاسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. بنابراین با کاهش اصطکاک، سایش نیز کاسته شده و فرسایش مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متوقف خواهد شد. فولرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دانسیته و سختی بالاتری نسبت به الماس دارند. یعنی مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌
C60 می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در برابر نیروهای بسیار سنگین نیز تاب آورد. بنابراین روغن حاوی این مواد بسیار قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است و قطعات اصطکاکی حتی در نیروهای بسیار بالا با هم تماس پیدا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
یکی دیگر از موادی که به میزان قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی در کاهش اصطکاک قطعات کاربرد دارد «فورسان» است. فورسان، ترکیب معدنی کریستال- مایع پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که نه تنها باعث بهبود چشمگیر اجزای مکانیکی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مکانیزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، بلکه با تشکیل یک پوشش سرامیک- فلز یا ضریب اصطکاک بسیار پایین و مقاومت سایشی بسیار بالا در منطقه اصطکاکی، باعث ترمیم قطعات ساییده شده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نانو ذرات

 


اگر در زیرمیکروسکوپ به سطح ساییده شده نگاه کنیم، متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم که این سطح از برجستگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرورفتگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل شده است. بنابراین در خلال عملکرد آن مکانیزم، بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برآمده یا تیز شده روی سطح ساییده شده، باعث پاره شدن فیلم روغن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نانو


اگر پوشش «فورسان» در داخل یک نگهدارنده نظیر: روغن، گریس روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده یا ضدیخ، بین دو سطح اعمال شود، در طول عملکرد یک لایه فلز- سرامیک بر روی سطح اصطکاکی تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در کنار سطح، واحدی یکپارچه تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
کره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نانولوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند مانند بلبرینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مینیاتوری بر روی هم بلغزند، خنک‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مانده و کارآیی خود را بیشتر حفظ کنند. ابعاد نانومتری آنها باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا بتوانند به داخل منافذ بسیار ریز، نفوذ کنند و از دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن آنها کاسته شود. در نتیجه پوشش آنها بر روی سطوح سخت به میزان قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و در نهایت، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان ماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای غیرآلی، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای زیبا حتی در محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامساعد عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
نانولوب باعث افزایش روانسازی برای قطعات و سطوح زبر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تولیدکنندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند زمان و هزینه کمتری را صرف ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری قطعات خود کنند.
از جنبه محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست، استفاده از نانولوب باعث کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نانولوب به شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود:
• افزودنی در روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
• افزودنی در گریس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
• ماده اشباع‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در قطعات
• جزئی از فیلم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامپوزیتی پلیمری
• جزئی از پوشش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کامپوزیتی فلزی
• پودر
مزایای نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها عبارتند از:
• کاهش اصطکاک و سایش به میزان بسیار بیشتری نسبت به روانساز‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر، بویژه در بارگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا
• طول عمر
• افزایش قدرت موتور و کاهش سایش اجزای آن
• کاهش مصرف روغن و سوخت
• کاهش صدا و لرزه
• قابلیت کارکرد در نیروهای بالا
• ذخیره انرژی و کاهش آلودگی
• ماده دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار طبیعت
• حفظ دقت قطعات ماشینی
• کاهش هزینه آماده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قطعات به دلیل کارکرد موثر بر روی سطح زبر
• آسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن استارت زدن در حالت سرد
خصوصیات نانولوب عبارتند از:
ابعاد نانومتری
• قابلیت نفوذ به داخل حفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و درزهای بسیار ریز
• پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از تشکیل سطح
• امکان تهیه خود-روانسازهای اشباع
شکل کروی
• از طریق غلتیدن، باعث کاهش بسیار بیشتری در اصطکاک نسبت به ترکیبات لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مرسوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
• پایداری شیمیایی به سبب نداشتن لبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال
• عمر عملکرد بالا
• پایداری فیزیکی بالا
• عدم چسبندگی به سطح
ساختار تودرتو
• روانساز با قابلیت خودسازی برای سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدون سویس و نگهداری
شیمی
• شیمی ساده غیرآلی
• قابلیت تنظیم شدن خواص از طریق باز شدن صفحات نانومتری
• ساختار ویژه با تحمل درجه حرارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا
شرکت
Apnano در حال آزمون نانولوب در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیاز به تعمیر و نگهداری شامل صنایع فضانوردی، پزشکی و دریایی، محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی فوق تمیز و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات سنگین نظیر توربین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد، اما بهترین و جالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین رویکرد برای نانولوب، امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی درزبندی کامل موتورهای خودرویی، بدون نیاز همیشگی به تعویض روغن می‌باشد.
با در نظر گرفتن حرارت و سایش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان عوامل اولیه امروزی در خرابی موتور و سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انتقالی، نقش این مواد ضدسایش پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد. در برخی آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که با نانولوب انجام شده است، آزمایشگرها قادر به ایجاد اصطکاک کافی در روانساز برای تولید آسیب قابل اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری، حتی با افزایش زمان کاربرد نیز نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
برخی نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را در صنعت جاافتاده روانسازها، تبی زودگذر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. طبق تحقیقات، افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نهایت ضدسایش فروش جهانی در حدود یک بیلیون دلاری در مقایسه با بازار 37 بیلیون دلاری روانسازها داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما اگر نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها موفق شوند، بازار آنها به میزان قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی رشد خواهد کرد و تولیدکنندگان بزرگی نظیر:
Exon mobile, Shell و Chevron Texaco به سمت توسعه تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل رقابت با آن خواهند رفت.
عامل مهم دیگر در جذب بازار توسط نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این است که روانسازهایی «سبز» هستند. با افزایش دغدغه در خصوص آلودگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌محیطی، تمایل بیشتری به استفاده از مواد دوستدار محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیست وجود خواهد داشت. روانسازهای جامد متداول، ترکیباتی لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دی سولفاید مولیبدن (
MoS2) و دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سولفاید تانگستن (WS2) هستند که در واقع این لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با لیزخوردن بر روی یکدیگر، باعث کاهش اصطکاک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
لبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این لایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نظر شیمیایی واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند وهمین امر، باعث تخریب و جدایش تدریجی آنها و در نتیجه چسبیدن آنها به سطح فلزات خواهد شد.
از طرفی بزرگی نسبی اندازه این صفحات مانع از ورود آنها به حفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قطعات فلزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین دلیل آنها معمولاً بر روی سطحی که قرار است آن را لیز کنند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌چسبند. این عوامل در نهایت باعث کاهش قابلیت لیزکنندگی آنها شده و در نتیجه قطعات فلزی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم ساییده شده و پس از مدتی از بین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. بنابراین دستیابی به روانسازهای جامد ریزتر و پایدارتر، امری ضروری به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
ساختار برجسته کروی تودرتوی ذرات نانولوب، ساختاری شبیه پوست پیاز را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و اندازه ذرات ریز آنها سبب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که روانسازی را با غلتیدنی شبیه به بلبرینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مینیاتوری انجام دهند. درواقع، مکانیزم روانسازی این مواد، ترکیبی از غلتیدن میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بلبرینگ مینیاتوری و تشکیل فیلم انتقالی بسیار نازکی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین سطوح در تماس است. این مکانیزم ترکیبی باعث ایجاد پدیده منحصربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرد «فوق روانسازی» خواهد شد.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جامع در زمینه این مواد، حاکی از آن است که نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به دیگر روانسازهای جامد، کاهش قابل توجهی در اصطکاک، سایش و درجه حرارت بویژه در بارگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالا، ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. به همین دلیل از کندگی، از کارافتادگی و لب‌پرشدن سطوح فلزی در اثر سایش کاسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند ساختاری شبیه به تیوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کربنی تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیواره (
CSWNT)، تیوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کربنی چنددیواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (CMWNT)، چنددیواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای گرافیته، پیازهای نانوکربنی و تیوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کربنی تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای فلورینه شده داشته باشند و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت افزودنی به روانسازهای مایع و گریس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پوشش فلزی کامپوزیتی، فیلم پلیمری کامپوزیتی یا حتی به تنهایی به صورت پودر مورد استفاده قرار گیرند.
نانولوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با وارد شدن به درزها و حفرات سطوح و پخش آهسته آنها در هنگام عملکرد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوبی بر روی سطوح نسبتاً زبر عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. درواقع سطوح قطعات ماشین‌کاری شده نیازی به عملیات تکمیلی برای صاف کردن و صیقل شدن نخواهند داشت. تا پیش از این، به منظور کاهش اصطکاک لازم بود که سطوح قطعات متحرک در حال تماس، مانند قطعات موتور، با ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری و عملیات مختلف تا سرحد امکان صاف و صیقلی شود.

شکل1: اثر نیرو بر ضریب اصطکاکی در روانسازهای مختلفدر حال حاضر شرکت نیسان از تکنولوژی اصطکاک بسیار پایین ذرات نانو برای کاهش اصطکاک بین قطعات موتور، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این سیستم، فیلمی نانومتری از روغن حاوی افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های با اصطکاک پایین به کربن بدون هیدروژن (
DLC) که شبیه الماس است جذب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

شکل2: مکانیزم عملکرد پوشش‌های
DLCدرواقع کربن شبیه الماس (
DLC) فیلم سختی است که از کربنی با خواص شبیه الماس ساخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و دارای مقاومت سایشی بسیار بالا و ضریب اصطکاکی بسیار پایین است. به دلیل اصطکاک بین صدها قطعه در یک موتور، انرژی به میزان زیادی اتلاف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، اما با استفاده از فناوری نانو، اصطکاک به میزان 40 درصد نسبت به موتورهای معمولی کاسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

شکل3: نقش پوشش‌های
DLC در کاهش ضریب اصطکاکدر حال حاضر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان اصطکاک کلی موتور را با اعمال این تکنولوژی بر روی قطعات موتور، که در شکل 4، ارائه شده است، به میزان 25 درصد کاهش داد.

شکل4: قطعاتی که با این تکنولوژی پوشش داده می‌شوندنتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری
با توجه به اینکه قطعات موتور، حساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین قطعات خودرو به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند، افزایش کارآیی و طول عمر آنها امری ضروری به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد. به منظور دستیابی به این هدف باید از ساییده شدن این اجزا، پیشگیری شود. از دیگرسو، هر چه نیروهای اصطکاکی و بازدارنده در بین قطعات موتور کاهش یابد، به مراتب نیروهای اتلافی کمتر شده و راندمان موتور افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. یکی ازمهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مزایای این امر، کاهش قابل توجه مصرف سوخت است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند، گامی بسیار موثر در برخورد با مشکلات امروزی سوخت و جیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی بنزین باشد.
استفاده از نانوتکنولوژی و افزودنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نانو در روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، گریس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور کلی روانسازهای خودرو، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند گامی کاملا مؤثر در دستیابی به اهداف ذکر شده باشد. بنابراین در این مسیر، تحقیقاتی در پژوهشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صنعت نفت ایران در حال انجام است. به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که پژوهشگران این مرکز موفق شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با افزودن ترکیب فولرین یا
C60 به روغن و انجام واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیمیایی، باعث کاهش نقطه ریزش روغن و اصطکاک، افزایش چسبندگی، تحمل فشار و ماندگاری سیال بودن روغن در سرما شوند. به گفته معاون تحقیقات و امور بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت، با مصرف کردن روغن حاوی نانوفولرین در یکی از خودروهای ساخت داخل کشور، به میزان 2/3 تا 7/3 درصد کاهش مصرف سوخت مشاهده شده است. این ترکیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به عنوان مکمل به روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مصرفی کنونی افزوده شود تا گامی موثر در کاهش مصرف سوخت در کشور و کاهش واردات بنزین باشد.
تحقیق و بررسی گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در خصوص استفاده از نانوذرات در روغن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و همچنین تولید این ترکیبات شیمیایی در داخل کشور با یافتن بازار مواد اولیه ارزان قیمت، امری ضروری برای اصلاح روانسازها، پیشگیری از اصطکاک و سایش قطعات موتور، آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و واردات بنزین خواهد بود.

منابع:
1.
www.apnano.com
2.
www.israe121c.org
3.
www.azonano.com
4.
Application of micro and nanotechnology in the automotive industry, MNT, University of Oxford
5.
www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/mjames/carbon.html

 

سایت تخصصی خودرو www.gerdavari.com

 

 

لینک ثابت این پست
 

چه کنیم که مصرف سوخت خودرو کاهش یابد؟

دنیای خودرو – اگر شما هنوز مالک خودروهای برقی یا هیبریدی نیستید، با عمل کردن به چند نکته می توانید با خودروی بنزین سوز خود نیز در مصرف سوخت صرفه جویی کنید. 

رانندگی با سرعت مجاز، تنظیم فشار باد لاستیکها و استفاده نکردن از باربند، برخی از نکاتی هستند که با رعایت آن می توان مصرف سوخت را به طرز چشمگیری کاهش داد.

نیازی به یادآوری نیست که معاینه مداوم خودرو و رفع اشکالات موتوری نقش بسزایی در مصرف سوخت دارد.

افزون بر آن، رعایت هفت نکته زیر نیز می تواند برای بهینه سازی مصرف سوخت موثر باشد:

راه های کاهش مصرف بنزین :

۱. باد لاستیک های خودرو را تنظیم کنید. لاستیک های کم باد مصرف بیشتر سوخت را در پی دارد.

۲. با سرعت نرانید. رانندگی با سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت به سرعت مصرف بنزین را بالا می برد. رعایت سرعت مجاز در بزرگراه ها و آزادراه ها سبب صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.

۳. لوازم سنگین و غیرضروری را با خودرو به این طرف و آن طرف نبرید. بار اضافی خودرو را خالی کنید.

۴. از باربند استفاده نکنید. قرار دادن بار روی سقف خودرو مصرف سوخت را بالا می برد.

۵. از رانندگی با سرعت های زیاد و ترمزهای ناگهانی پرهیز کنید.

۶. در سرعت بالای ۹۰ کیلومتر در ساعت پنجره های خودرو را بسته نگاه دارید. پنجره های باز مصرف سوخت را ۱۰ درصد افزایش می دهد.

۷. از لاستیک مناسب استفاده کنید. استفاده از لاستیکهایی که چسبندگی بیشتری به جاده دارند در کاهش مصرف بنزین موثرند.

 

لینک ثابت این پست
 

 تبلیغات در سایت انجمن مهندسی خودرو ایران  

 

 

            

 

 

 تبلیغاتتبلیغات